Život s Evernote: Evernote a e-learning

Jak lze Evernote využívat? Možností se skýtá řada, několik z nich odkryje miniseriál Lukáše Gregora. Po představení základních vlastností služby Evernote a toho, jak lze poznámky sbírat a třídit, se dostáváme ke konkrétnímu způsobu práce, jako první přichází na řadu Evernote v rukou pedagoga.

U nás se razí a propaguje na e-learning služba Moodle. Moodle se takřka stal zaklínacím slovem, které ve mne vzbuzuje pocit vzít si lektvar, po němž už znovu neprocitnu. Chápu, že umožňuje řadu věcí, ale opravdu tu řadu věcí potřebuji? Zkoušel jsem e-learning realizovat skrze něj a nevyhovovalo to mně ani studentům. Evernote, jak ostatně ukazuje řada článků, naopak umožňuje snadno se studenty komunikovat, resp. nabízet jim to, co si pod e-learningem představí pedagog, který přeci jen dává přednost osobnímu setkání.

Sběr materiálů

Pochopitelně, že základním předpokladem pro sdílení materiálů se studenty (potažmo s týmem) se odvíjí od efektivního sběru. Právě jemu patřil předchozí díl mého textu, proto nyní už jen stručně.

V první fázi užívání Evernote pro účely e-learningu jsem si vytvořil jednotlivé zápisníky coby jednotlivé předměty, které učím, a do nich vždy ukládal konkrétní text/soubor/poznámku, pakliže souvisela s látkou probíranou v daném semestru-předmětu. Zápisník měl svoji URL adresu a tu jsem poslal studentům. Po rozkliknutí tak viděli neustále aktualizovaný obsah daného zápisníku. Od tohoto způsobu jsem však upustil a rozhodl se pro o něco “čistější” verzi, abych studenty nezaplavoval přemírou poznámek, v nichž by se nemohli jen tak zorientovat – zvláště, pokud neznají Evernote.

Nyní e-learning vypadá takto:

 • zápisník Pedagog – materiály – sem směřují všechny materiály z internetu, které pomocí Evernote clipperu “sejmu”, jsou dostupné offline. Také sem nahrávám textové soubory (doc, PDF), obrázky (své myšlenkové mapy), zvukové soubory nebo vkládám odkaz na speciální youtube kanál.

Evernote_learning04

 • zápisníky, kdy každý z nich představuje konkrétní předmět, resp. konkrétní semestr daného předmětu – například tedy DAF1 (Dějiny animovaného filmu 1, které učím v zimním semestru), DAF2… DAF4, SAF1 a SAF2 (Současný animovaný film pro zimní a letní semestr), AAF1 a AAF2 (Analýza animovaného filmu 1 a 2). Aktuálně jde dohromady o osm předmětů, čili o osm zápisníků v Evernote, které spravuji. Studentům ale už nepošílám URL zápisníku.

Evernote_learning_01

 • ústřední poznámka v každém zápisníku (tedy každého předmětu) – vytvořil jsem poznámku, v níž je vypsaný obsah a harmonogram výuky pro daný předmět v daném semestru. Podstatnou částí je tabulka s rozpisem, následuje však i informace o systému/způsobu hodnocení a tabulka s termíny zkoušek (ty budu v těchto dnech už doplňovat).
  • Odstavec o systému hodnocení má v sobě odkaz na speciální poznámku (vložené PDF do Evernote), kde si studenti mohou přesně prostudovat, jak lze během semestru sbírat body, kolik jich je potřeba k té které známce. Současně je zde i druhý odkaz, ten vede na online Google tabulku, v níž vidí sebe, resp. svoji třídu, a neustále aktualizovaný výpis a finální součet sbíraných bodů (např. za aktivitu v hodinách, prezentaci, shrnutí,…). Existuje tak neustálá a průběžná kontrola nad tím, jak se studentovi daří.
  • Tabulka s rozpisem témat hodin pochopitelně obsahuje i termíny, ale co téma, to URL odkaz směřující ke speciální Evernote poznámce, jež se zaměřuje jen a pouze na tuto danou hodinu.

Evernote_learning02

 • poznámka konkrétní vyučovací hodiny – neposílám studentům jednotlivé URL odkazy na všechny hodiny, pouze tu “ústřední poznámku”, z ní ale vedou vždy odkazy na poznámky ke konkrétním hodinám. Taková poznámka má svoji danou strukturu:
  • náplň hodiny – v bodech vypsaný obsah, látka, kterou budeme v dané hodině probírat
  • úkol (dobrovolný) – naformuluji jeden či dva úkoly, které by se k probírané látce hodily, je ale na studentech, zda se na ně připraví (a získají tak body), nebo ne
  • povinná příprava – čas od času vypíši, co by bylo opravdu záhodno dopředu vědět/znát/přečíst si, většinou je to v podobě s URL odkazem, který otevře Evernote poznámku ze složky “Pedagog – materiály”, kdy v poznámce je článek, soubor, poznámka, kterou po studentech chci zpracovat/přečíst
  • doporučená příprava – totéž jako u povinné přípravy, vypsané doporučené materiály k prostudování, k promyšlení, zpracování, kdy u každého je odkaz na speciální poznámku umístěnou v Evernote (Pedagog – materiály)
  • materiál – a do třetice stejné, jde o odkazy na materiály umístěné v mém Evernote (Pedagog – materiály), nebo dle citační normy vypsaná literatura, kterou si seženou v knihovně, popř. odkaz na film na Youtube apod.

Evernote_learning03

Ve výsledku má tedy student jediný odkaz, který si musí uložit do svého prohlížeče – odkaz směřující na ústřední poznámku daného předmětu. Ke všemu ostatnímu se prokliká z “karet” jednotlivých hodin. Podstatné je, že URL, které vkládám do poznámek nesmí být “vnitřní Evernote odkazy na poznámky”, nýbrž “public” vytvořený hypertextový odkaz, aby jej mohl otevřít i člověk, který Evernote nepoužívá. Taková poznámka se otevře normálně v prohlížeči (a mimochodem, vypadá moc hezky). Jestliže obsahem poznámky je něco jiného než přímo v Evernote tvořený text, vůbec to nevadí. Studentům se v prohlížeči v dané poznámce načte i celé PDF, textový soubor (nemusí tedy nutně stahovat k sobě do počítače), multimediální přehrávač (u zvukových poznámek jsem to tak použil). Jestliže je v poznámce více obrázků, vpravo nahoře lze klepnout na ikonku galerie a obrázky se dostanou do popředí, zvětší se (mohou i na celou obrazovku) a studenti jimi mohou listovat.

Právě e-learning mě “donutil” si Evernote zaplatit. Premium verze má řadu výhod, o kterých se dovídám postupně (a jimž budu věnovat čtvrtý díl svého seriálu), zkraje jsem však tu základní hned pocítil. Mohl jsem nahrávat i objemné soubory a nemusel být ve stresu kvůli množství uploadnutých dat za měsíc.

Evernote_learning05

Vzhledem k tomu, že ještě i vedu práce a konzultuji je, vedu si v hlavní složce PEDAGOG i zápisník Pedagog – vedení prací. Kam si nahrávám jednotlivé podklady od studentů, přidávám svůj komentář a mám tak dostupnou historii procesu vzniku jejich bakalářských/diplomových prací. Začal jsem pro tyto účely – ne zatím ve velkém, ale přesto – používat i Skitch. Studentka mi například poslala svůj námět nebo bodový scénář, Evernote nyní obsahuje již přímo ikonku, skrze kterou si vložené PDF otevřete ve Skitch a můžete do něj vkládat různé poznámky, zakreslovat do textu symboly (na co třeba pozor, co je dobré), ale tohle vám dovolí pouze Premium verze, základní umí pracovat pouze s obrázky, nikoliv editováním PDF souborů. Jakmile takto stručně okomentuji přímo do PDF, pošlu studentce jen URL dané poznámky a ona se může na můj názor k námětu/scénáři podívat a také si jej i stáhnout, bude-li chtít, k sobě na disk.

Co by mne ještě potěšilo, to by bylo pokročilejší nakládání s tabulkami. Vím, že o tom Evernote není, přesto, mohl bych úplně vynechat Google, a evidenci bodů vést v Evernote. Jenže tabulka v Evernote neumí automaticky sčítat obsah jednotlivých buněk a mně se to nechce dělat.

Věřím, že tento postup lze aplikovat i na něco jiného než pouze e-learning. Jak používám Evernote pro vedení celé katedry, to si ukážeme v dalším dílu.

Původní článek, stejně jako další díly, vyšel na serveru Mít vše hotovo, autorem je Lukáš Gregor.

Život s Evernote: Evernote a e-learning
5 (100%) 2 votes

The following two tabs change content below.
Lektor, trenér a konzultant pro sebeorganizaci, cestovatel, sportovec a milovník lidí, kávy a přírody. Je zakladatelem portálu LifeNotes, který sdružuje uživatele Evernote v ČR a SR. Jako podnikatel na volné noze realizuje semináře k metodě sebeorganizace GTD a myšlenkových map. Během tréninků klade důraz na změny, které účastníci realizují, a nikoliv na pouhé předání informací. Jeho semináři prošlo již více než 1000 účastníků - ředitelé, manažeři, obchodníci, konzultanti, asistentky i podnikatelé. Pochází z Ostravy, ale pohybuje se během týdne po celé ČR i v zahraničí. Pokud nevede či nepřipravuje vzdělávací a rozvojové akce, píše články či knihy nebo se toulá po světě.
Starší příspěvky:
LifeNotes-74
Jaký bylo první školení Evernote pro veřejnost v Praze. A také pár fotek.

Za mě hned odpovím - neuvěřitelně rychlý. Přihlášky, dotazy, komunikace, organizace... Pak se naplnil minimální počet účastníků. Netrvalo dlouho a...

Zavřít